Monday, 14 November 2011

Ons Hekel/We CrochetAgt maande gelede tel ek uit die bloute 'n hekelpen op (dit was 'n 4.5, my ma s'n wat ek om een of ander onverklaarbare rede gehou het). 

Ek koop 'n hekelboek, bel my Sisi en kondig aan dat ek nou ook gaan leer (sy het my al begin lus maak, sien, met dingetjies wat sy self begin maak het, en sy het my laat kyk na Attic 24, en woeps, daar's ek weggeblaas en moet ook leer).

Gaan sit toe met dit boek. Ag jete, wat 'n gesukkel!  Twee linkerhande, ek weet nie waar om die draad vas te hou en hoe om die pen vas te hou nie.

Google 'n paar "how to's" op You Tube...nou sit ek met die boek én You Tube voor my.

Uiteindelik bel ek weer Sisi in Ierland: Help tog net!  En drie dae, tussen boekie en You Tube en Sisi, kliek ek dit en trek daar weg met 'n vaart!

Maar toe wil ek uitvind van hekel en wolle hier in SA.  Want via Attic 24 kom ek toe op al meer mooie blogs af, Bunny Mummy (by wie ek geleer het hekel het 'n voor-en agterkant!), Meme Rose, Yarn Round Hook, Dutch Sisters, Crochet with Raymond, Le monde de Sucrette en hoeveel nog ( en intussen het daar so baie bygekom).  Ek kry nie 'n dooie woord in Afrikaans/Suid-Afrikaans op die net nie...tot ek die dag vir Natasja in London raak-surf met "ekHekel".  O vreugdevolle dag! Daar's hoop, daar's nog iemand!

Dit was nie 'n week of drie nie, toe email ek haar weer.: "Wil jy nie saam met my 'n Facebook groep begin, vir (Suid)-Afrikaanse hekel nie?  Binne 'n halfuur het ons 'n naam, 'n Facebook-page, 'n mooi foto van haar supermooi handsak, en ons 2 tweetjies = Ons Hekel.  Ons albei stuur uitnodigings na al ons FB-vriende, en weg is ek op my Jeugdag-langnaweek.  Ons hou duime vas dat nog iemand dalk sal belangstel. 

Nog iemande hét.

Vyf maande later staan ons op 644 lede! Who would have thought?  Daar is so baíe vroue wat hekel, en die mooiste, modernste, kleurvolste, kreatiefste goed denkbaar, met nie 'n 1970-produke in sig nie!  Elke dag sien ek nog iets moois (my To Do-lys raak al so lank dat ek bang raak daarvoor). Kyk net Loma se kombers, Ria se African Flower-kombers, 'n kombersie vir John,  Cornel se kussing (klaar gemaak) (kyk ook haar blog i love pom-poms) en...aaag nou kry ek nie weer die prentjie van Cornel se kussing nie :-(

En van my eerste gesukkel met 'n proef-Granny Squaretjie ...


het ek nou al soveel goed klaargemaak......en nog so paar ander!


Ek ken nou die verskil tussen 4 ply en DK, chunky en sokkiewol, en my penne strek van 2.5 tot 10 :-). Ek het permanent 'n mobiele hekelprojek wat oral saamry - mens kry ongelooflik baie gedoen so op die pad. 

My Arme Man mor net, want daar word nou baie minder ruggie-gekrap, want albei hande is nou besig, sien?
En skielik kry ek baie minder leestyd, want mens kan nie lekker lees en hekel gelyktydig nie (ek het probeer...).

Maar ek love dit.  Net die idee dat mens met relatief min moeite relatief vinnig 'n kombersie kan maak,of 'n serp, of kussingoortreksel - wie wil nog brei en steke verloor?

Ons Hekel groei onbehoorlik vinnig.  Byna elke vier weke is daar nog 'n 100 lede.  Vir die snaaks het ek vir die 100e en 200e lid 'n virtuele cappuccino gegee en toe agtergekom die lede tel af, wie gaan die 300, 400e wees?  Nou is dit nogal pret om my cappo te gaan kry by Pure, waar barista MX regstaan met sy masjien om skitterende koffie te maak met 'n mooie prentjie op.

Ek was vanoggend gou weer daar... Wie gaan nr 700 wees?

Eight months ago I picked up a crochet hook (it was a 4.5, my mom's, that I kep for some or other reason)
I bought a crochet book, called my Sisi and announced that I am now learning to crochet (since she tempted me with the nuce things she made, and linked me up to Attic 24 - I was blown away and had to learn

I sat down with the book. What a fight.  To left hands! I didn't know where to hold and where ton let go.

I Googled a few "how to's" on You Tube...then I sat with the boo AND You Tube .

At last I called my sis in Ireland: Please just help!!  And three days later , between the book, my sis and You Tube, something just clicked.

But then I wanted to know about wool and crochet here in South Afriva.  Went surfing Via Attic 24 I found  more and more lovely useful blogs..., Bunny Mummy (whoe alerted me that crochet has a back and a front - thank you! Meme Rose, Yarn Round Hook, Dutch Sisters, Crochet with Raymond, Le monde de Sucrette and many others ( and still more since!)  I couldn't find a word in Afrikaans/ on the net...until the day I stumbled onto Natasja in London "ekHekel" (iCrochet). Oh joy! There's hope! I am not alone!

I wasn't a week before I\ mailed her again..."Please start a Facebook group with me, for South African/Afrikaans crochet?"  Within half an hour we had a name, a Page, a profile photo of her superbeautiful bag, and us two = Ons Hekel (weCrochet).  We sent invites to al our FB-friendsand i left on my long weekend away. We held thumbs that somebody would be interested.

Lots of somebodies was.

Five months later we have 644 fans! Who would have thought?  There are so many ladies who crochet the the prettiest, most modern, colourful, creative items imaginable! Every day I see something I want to make (my To Do-list is getting so long I'm actually afraid of it). Just look at Loma's blanket, Ria's African Flower-blanket, 'n blankie for John,  Cornel's cushion (also look at her blog i love pom-poms) and..aaargh, now I can't find the picture of her cushion again :-(
 

Since my first attemp to a Granny Square, I managed to finish quite a few items now!


I now know the difference betwee 4 ply and DK, chunky and sock wool, and my hooks range from 2.5 to 10 :-). I have a permanent mobile project - amazing how much you can do on the road.

My Poor Husband doesn't get back-rubs anymore, because both hands are busy now!

And suddenly I have much less reading time (I did try reading and hooking at the same time...difficult).
 

But I Love It.  Just the idea that one can relatively quickly create a blanket, a scarve, a pilow cover - who wants to knit and drop stitches??

Ons Hekel is growing very fast.  We have and extra 100 member almost every 4 weeks.  As a joke I gave nr 100 and 200 a virtual cappuccino on the page, and later realised the fans ar waiting and counting down - who's going to be 300, 400?  So now it's quite fun to go and get my regular cappo at Pure, where barista MX stands ready with his coffee machine, waiting to create yet another pretty picture for me.

I went again  this morning...wonder who is going to be nr 700?


5 comments:

Ansie said...

Dis 'n lekker storie, Stel. Baie GROOT dinge het al so klein-klein begin! Dankie vir die inspirasie.

Deaney said...

Ek het Rheumatoide Arthritis en sukkel met my hande,maar al gaan dit hoe stadig, ek SAL aanhou hekel, dis immers beter as om niks te doen nie. Dankie vir die inspirasie.

Lydia Thornhill said...

Ek het Idees Julle adres gekry en is so opgewonde! My ouma het op 70 leer hekel. Ek was in matriek! Die gogga het my ook gebyt en ek het my matriek afskeidrok gehekel met tridalia no 8! Sien uit na lekker hekel:-)

Louise Fischer said...

Ekt jou ontdek op Pinterest, DANKIE TOG! Jy maak die mooiste goed, ek gaan onmiddelik die facebook page like. Gaan kyk bietjie my blog? Makemesomehappy.blogspot.com dit is nog in die beginfase maar enige rasd sal wasrdeer word!

Anonymous said...

Hi daar ek wil deel word van die groep stuur my asb n invite. Groete Sanet Honiball