Thursday, 9 February 2012

My amigurumi

My seuntjie se Montessori-voorskool samel elke jaar tweedehandse speelgoed in, wat op 'n stadium na die George Mukhari-hospitaal gaan. Ek het nou eers besef hoe groot hierdie projek is, en wie dit doen.

Die skooltjie behoort aan Shan Ellis, wie skoonfamilie (skoonma? "Ma Ellis") jare gelede hiermee begin het.  Op Kersdag gaan die Ellis-familie na die hospitaal, met hope en hope speelgoed.  Hierdie Kersfees het Shan reuse rooi sakke gemaak waarin die speelgoed gelaai is, en dit word met groot gejuig, gejubel en gebed ontvang.

George Mukhari is 'n akademiese opleidingshospitaal (voorheen Ga-Rankuwa) in die noorde van Pretoria en het baie pasiënte met wie dit finansiëel en andersins swaar gaan.  Hierdie geskenkies is dus vir baie die enigste wat hul vir Kersfees sal kry.

Natuurlik wil ek toe nou kyk of Familie Botha hierdie jaar kan beter doen as net tweedehandse speelgoed, en terwyl sagte speelgoed daar baie gewild is, en ek hierdie lekker nuwe hekel-hobbie het, kan ek mos maar lostrek en iets hekel.  Amigurumi is ideaal, want dis klein en vinnig, bevredig mens se lus vir 'n vinnige projek en dit word dan sommer gemaak vir 'n goeie doel.

So. Ontmoet my eerste poging, 'n "Slime Drop", en die patroon word hier gevind.

Hy/sy is gehaak in elle Pure Gold DK se Avocado. Die ou dingetjie het nou regtig nie lank geneem om te doen nie, en dis goeie oefening :-)  Slime Drop gaan nou na die jaareinde-mandjie toe, en ek wil probeer om ten minste elke maand so een dingetjie te haak.  Volgende is 'n Baby Monster!
My little boy's Montessori-preschool collects  second hand toys every year, to be taken to the young patients at the George Mukhari hospital. I only recently realised how big this project is, and who is the driving force.

Shan Ellis is the directress of the school, and their family (mother inlaw? "Ma Ellis") started this tradition years ago.  On Christmas Day, the family visits the pediatric wards with piles and piles of toys.  This Christmas, Shan made huge red gift bags, filled with the goodies, which were received with great joy and jubilation.

George Mukhari is an academic training hospital (previously Ga-Rankuwa) to the north of Pretoria and has many patients who lead difficult lives, both financially and otherwise.  These gifts were typically the only that they would get for Christmas.

Of course I wanted to see whether Family Botha could do better than only second hand toys this year, and while stuffed are very popular with the kids, and I do have this new hooky-hobby, I could just as well hook up something!  Amigurumi is ideal, it is small and quick, it satisfy one's urge to 'just hook something new' and it is for a good purpose.  

So. Up there is my first try a "Slime Drop", of which the pattern could be found here.

I used elle Pure Gold DK in Avocado. It really didn't take long, and serves as good hooky practise!
Slim Drop will now go to the year-end basket and I want to try and finish at least one similar project each month.
Next up is a tiny Baby Monster!

3 comments:

Grateful4Crochet said...

What a lovely idea!!

Brenda said...

Wat 'n awesome idee! Dis altyd super awesome om so iets te lees.

karisma said...

Very cute little toy and yes what a lovely idea too.