Tuesday, 4 October 2011

Monster-Mania

Partykeer tel ek nog 'n breipen op, maar net as iets maklik gaan wees en ek nie sommer gaan steke verloor of weke aaneen moet brei nie.

Dis nou soos serpe, vierkante, sulke maklike goed...

Tot Alice nou die dag op haar blog 'n MONSTER wys!  Harriet the Homespun Monster, op die patroon van Baldwin the Bathroom Monster (die patrone is te vinde in hierdie boek).

Kyk net:Aaaarrrg, ek doen nie sulke goed nie! 

(Sê sy, en het nou al drie gebrei!);Die patroon kon ek nie op internet kry nie, en brei toe sommer "so na gelang", soos wat dit lyk die vorm moet wees. Kan eintlik nie verkeerd gaan nie.  Sommer net so reghoekerige vorm, met bene aaneen, vou dubbel en werk vas. Arms kom later aan. 

Die Mannetjie het self sy monster se oog (oë!) en naeltjie gekies, en wou die tande inkleur:

Bulkalf s'n het twee oë maar geen arms (dalk later):
Die present-een het gloeiende groen oë en hekelarms:
Drie monsters later.  Who would have thought. (Die boek het ek intussen opgespoor in Exclusive Books, maar eh...duur.  Wil nie soveel betaal net vir monsterpatrone nie.)

Sometimes I will pick up my knitting needles, but only if the patterns is easy and quick and I'm not going to lose stitches.  Scarves, squares, things like that...

Until I saw the MONSTER on  Alice's blog the other day!  Harriet the Homespun Monster, following the pattern of  Baldwin the Bathroom Monster (patterns to be found in this book 
I don't do things like these! (She said, and then knitted three).

I couldn't find the pattern on internet and therefore just tried for something more or less resembling the shape.  Can't really go wrong there!  A semi-rectangle, with legs, fold double and stitch up. Add arms, eyes, teeth, belly button.

My Little Man chose his monster's eyes and belly button and insisted on coloured teeth.
My Bull Calf's has two eyes but no arms (maybe later).
The to-be-gifted Pink One has glowing green eyes and crocheted arms.
Three monsters later.  Who would have thought.
(Found the book, since, in Exclusive Books, but eh...expensive. Don't want to spend so much just for monster patterns).

No comments: